Scholen voorwoord

IVN Brunssum & Onderbanken  verzorgt al vele jaren natuur- en milieu-educatieve activiteiten/lessen voor basisscholen uit Brunssum en Onderbanken op onze locatie: Heemtuin “In de struiken”.

Wat is het IVN?...Het IVN (vereniging voor natuur en milieu educatie) is een vereniging, die met behulp van vrijwilligers en beroepskrachten, streeft naar meer natuur en betere kwaliteit van het milieu. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam. IVN Brunssum werd ruim 45 jaar geleden opgericht. De Heemtuin bestaat sinds 1976.

Wat is natuur- en milieu-educatie?...
Doelen als kennismaken met de natuur, ontmoeting, beleving en begripsvorming staan voorop.
Natuur- en milieu-educatie is daarnaast ook “het overdragen van normen en waarden over hoe je als mensen met de natuur en je omgeving om hoort te gaan”.

Hoe gaan wij te werk?
Aan de hand van vragen, proeven, opdrachten, op een praktische manier onderwijzen.
De kinderen worden in de heemtuin ontvangen door onze IVN vrijwilligers, waaronder gediplomeerde natuurgidsen.
Na een inleidend gesprek of korte les worden de kinderen door onze vrijwilligers, in samenwerking met leerkrachten en begeleidende ouders, in kleine groepjes door de tuin geleid. Hier treffen zij opdrachten, proefjes en leerzame verhaaltjes en spelletjes aan die bij een bepaald thema horen. De duur van een les wordt van te voren met de leerkracht afgesproken. Meestal varieert de duur van één uur voor de kleuters tot plusminus anderhalf uur voor de oudste groepen.

Begeleiding...
In het afgelopen jaar waren er groepen die niet genoeg ouders voor de begeleiding bij zich hadden. Het zou fijn zijn als bij groep 1 t/m 6 één begeleider (ouder of verzorger) per vier leerlingen aanwezig is. Uit ervaring weten wij dat 4 kinderen per groepje ideaal is om de opdrachten uit te voeren. Ieder kind komt dan goed aan bod. Leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen met iets minder begeleiders toe, omdat ze vaak zelfstandig opdrachten kunnen uitvoeren.

Thema's...
De thema’s kunnen al naar gelang de wens van de school / leraar van te voren worden vastgesteld. Onze medewerkers werken deze dan verder uit. Hierdoor ontstaat een goede koppeling tussen het leslokaal en de praktijkles in onze tuin.

Uiteraard kan er ook gebruik worden gemaakt van ons regulier educatief aanbod: een zeer gevarieerd aantal lessen, paden en rondleidingen, waarvoor u zich per groep kunt inschrijven. Een beschrijving per onderwerp treft u verderop in deze folder.
Voor het meest actuele aanbod zie onze website: www.ivn-brunssum-onderbanken.nl

Kleding....
Aangezien het grootste deel van de activiteiten buiten plaats vindt adviseren we aangepaste kleding (denk aan laarzen na een regenachtige periode, regenkleding, etc.).

Kosten....
De kosten voor het schooljaar 2017/2018 bedragen €20,00 per groep.
Indien er veel extra materiaal gebruikt wordt kan hiervoor een extra bijdrage worden gevraagd.
Dit wordt altijd van te voren overlegd.

Nog vragen...
Vragen, opmerkingen, wensen, leuke ideeën?
Neem gerust contact met ons op!

IVN Brunssum & Onderbanken
Heemtuin “In de Struiken”
Nicolaas Maesstraat 2
6445 EJ Brunssum
Contactpersoon: Tel. 0629470325
Email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.