Lessen

Thema bodem

bodembewerken n
Niveau :       Alle groepen
Periode:        Lente / zomer / herfst
Plaats:          Heemtuin
Begeleiding: Groep 1 t/m 6: 1 volwassenen per ca.4 kinderen zelf meenemen.
                      Groep 7 en 8 mogen zelfstandig werken.

Het doel van deze les , is om bij de kinderenvan allerlei leeftijden belangstelling te wekken voor de bodem.. Via allerlei leuke opdrachten gaan de kinderen de bodem goed bekijken en onderzoeken en leren ze zo allerlei nieuwe dingen. De jongste kinderen spelen het “grote mollenspel”.
 

Thema Water

 
regen Niveau:        Alle groepen
Periode:        Lente, zomer herfst, winter
Plaats:          Heemtuin
Begeleiding: Voor de groep 1 t/m 6 ; 1 volwassenen 
                      per  ca.4 kinderen zelf meenemen.
                      Groep 7 en 8 mogen zelfstandigwerken.

In de tuin staan allerlei opdrachten klaar met onderwerpen als waterkringloop, vervuiling van water, nut van water en leven in water. De leerlingen gaan in groepjes aan de slag. ze mogen scheppen, proeven, tekenen, belijken, opzoeken etc.
Voor de jongste groepen zijn er opdrachten, waarbij ze op speelse manier leren omgaan met water.

Thema herfst en lente of algemene kabouterpaden

Niveau:         Groep1 t/m 4
Periode:        Herfst/lente
Plaats:           Heemtuin
Begeleiding: 1 volwassenen per ca.4 kinderen zelf meenemen.
Verspreid door de tuin staan kabouters met speelse leerzame verhaaltjes en opdrachtjes over de herfst- lente of algemene natuurgebonden verschijnselen.
Na een korte inleiding gaan de kinderen in kleine groepjes zelf aan de slag. Ieder groepje wordt begeleid door een ouder/verzorger of leerkracht. IVN medewerkers begeleiden het geheel met leuke weetjes en om, indien nodig, verdere uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

kabouters2

Thema herfst en lente of algemene wandelingen

wandelen-mannetje
Niveau:         Groep: alle groepen
Periode:        Zomer/herfst/winter/lente
Plaats:           Brunssummerheide / of plek naar eigen keuze naar overleg.
Begeleiding : Voor wandelingen zijn 4 begeleiders voldoende.
Tijdens deze natuurwandelingen besteden we veel aandacht aan de seizoensgebonden, verschijnselen in de planten- en dierenwereld om ons heen.
Doel is bewustwording van en genieten van de natuur.
Er is uiteraard veel aandacht voor de vragen en opmerkingen van de kinderen.

Thema Kruiden

Niveau:        Groep 6, 7, 8
Periode:       Bij voorkeur in juni t/m augustus
Plaats:          Heemtuin
Begeleiding: Bij deze les worden de kinderen door de vrijwilligers van het ivn begeleid.
De kinderen leren in deze les om kruiden te herkennen en welke toepassingen er zijn (geneeskunde, lichaamsverzorging, huishouden, keuken).
Ook worden er salades van (on)kruiden gemaakt.

vijzel-nieuw