IVN afdelingsleden en donateurs,

schutterhuske
Vanuit de media heeft u zeker de berichten van de brandstichting in het Pompenhuuske, dat sinds een tijdje weer onderdeel is van IVN Brunssum & Onderbanken, meegekregen.
De gemeente heeft beslist het leerzaam gebouwtje weer op te knappen. Wij verheugen ons op het feit dat de gemeente toch besloten heeft om dit stukje natuureducatie in het Schutterspark te behouden.
Bij velen van jullie is het Schutterspark en ook het Pompenhuuske een begrip mogelijk uit uw jeugd. We zitten echter nu met de herinrichtingskosten. Daarom doen we eenmalig een beroep op u voor een bijdrage in de de herinrichtingskosten. U kunt u bijdrage storten op de IVN afd. banknummer is NL 22INGB0000623625 t.n.v.IVN afd. Brunssum onder vermelding herinrichtingsbijdrage Pompenhuuske.
BVD
Het bestuur.