Werkgroep Jeugd

Beste natuurvriend,

Als je van de natuur houdt wil je er vast meer van weten.
Die kans krijg je bij de jeugdclub van het IVN in Brunssum & Onderbanken.
Het IVN is een VERENIGING voor NATUUR EN MILIEU.

voor wie is de jeugdgroep bedoeld…
De jeugdclub is bedoeld voor kinderen tussen de 7 en 13 jaar. Eens in de 14 dagen komen we op woensdag middag van 2 tot 4 uur naar de heemtuin van het IVN in Brunssum.

…wat doen we allemaal…
Samen ontdekken en onderzoeken we wat de natuur te bieden heeft. Wat leeft er in het water en in de bodem.We kijken naar planten, bloemen, bomen en dieren. Ook denken we na en ondervinden wat de natuur te bieden heeft.

hoe doen we dat…
Dit doen we met spellen, speurtochten, onderzoek, proefjes, werken met microscoop, kompas en nog veel meer.
Trek het liefst oude kleren aan, laarzen en indien nodig regenkleding

 ....begleiding....
De begeleiding is in handen van 5 vrijwilligers, waaronder een paar gediplomeerde natuurgidsen.
....even uitrusten…
Als we in de heemtuin blijven krijg je in de pauze een bekertje drinken. Als we buiten de heemtuin gaan ( dit staat op het programma) moet je voor je eigen drinken zorgen.

…kosten....
De kosten zijn €20,- per schooljaar per persoon .

Dit bedrag kan overgemaakt worden op:

Ibannummer: NL 88 INGB 0000 1604 26
t.n.v. IVN jeugd Brunssum

Putstraat 10 6456 AN Bingelrade

 Ten name van :  IVN Brunssum Jeugd  te Bingelrade